Blog

Latest Industry News

Route of Sweden goes abroad!

Ni hörde rätt! Vi kommer att invadera det pölseätande, öldrickande landet i söder – Danmark under årets evenemang!
Det är Malmö som fått stryka på foten till fördel för Köpenhamn, så håll i hatten, det här kan ju bara sluta med succé!

Anmälan är öppen och det är redan 40 platser bokade inför årets Route of Sweden!

danrmark

Leave comments

Back to top